Về Plawsible/About Plawsible

Chào mừng các bạn đến với Plawsible

Mình là Nguyễn Tuấn Nghĩa, hiện là sinh viên ngành Luật tại Đại học Newcastle, Anh Quốc. Plawsible là chơi chữ của từ ‘plausible’ trong tiếng Anh, ở đây dùng với nghĩa là ‘hợp lý, thuyết phục’. Blog này thể hiện quan điểm của mình trước các vấn đề pháp luật, xã hội mà mình cảm thấy thú vị, bao gồm các vấn đề như độc lập tư pháp, pháp quyền và chủ nghĩa hợp hiến.

Mình hy vọng các bài viết và bài dịch trên blog này sẽ góp một phần nhỏ giúp cộng đồng hiểu hơn về tầm quan trọng, vai trò của pháp quyền và ý thức pháp luật trong cuộc sống của chúng ta. Nhận thức rõ trình độ còn có hạn, mình rất mong nhận được tất cả các góp ý phản biện mang tính xây dựng từ mọi người.

Địa chỉ thư điện tử: t.n.nguyen1@newcastle.ac.uk

https://www.facebook.com/plawsible

I am Nguyễn Tuấn Nghĩa, also known as Patrick, currently a Law student at Newcastle University, UK. The blog’s name derives from the word ‘plausible’. This blog reflects my opinion on social issues that I find interesting, including issues regarding the rule of law, constitutionalism, judicial independence. The posts would be my own writings, or my translation from English to Vietnamese the writings that I feel thought-provoking.

I truly hope that the articles would to a certain extent contribute to the community’s awareness about the rule of law and its importance to our society. Being aware of my own limitations, I am open to all constructive feedback and criticism.

Email: t.n.nguyen1@newcastle.ac.uk

https://www.facebook.com/plawsible